Последно от блога

GOSBI

Политика за връщане на стоки

Имате право без да дължите обезщетения или неустойка и без да посочвате причина, да върнете получените артикули на адрес: град София, кв. Връбница 2, бл.636

Връщането се допуска, ако са налице следните условия:

  • заявката Ви за връщане на стока е подадена писмено на посочения от нас електронен адрес за кореспонденция - office@vippet.bg, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа личната Ви банкова сметка, на която да бъде възстановена заплатената от Вас сума за стоката;
  • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от нас – фактура и/ или касова бележка;
  • съгласувал сте с наш представител адреса, на който желаем да получим обратно стоката;
  • Вие заплащате всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от нашия представител адрес.

Ако всички условия са спазени, ние ще възстановим заплатената от Вас сума в рамките на 30-дневен срок.
Ние, фирма "ВИППЕТ" ООД, си запазваме правото да не възстановим заплатената от Вас сума в сума в случай, че са нарушени едно или повече условия за връщане на стока.


Top